Při nákupu zboží v hodnotě nad 1500,- Kč doprava zdarma.

Reklamace

Záruční podmínky a reklamace

Na případnou reklamaci zboží se vztahující příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zejména pak § 2161 až § 2174.

 

Záruční doba

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Jako záruční list slouží daňový doklad - faktura.

Záruční doba se poskytuje na dobu uvedenou na obalu zboží. Pokud není záruční doba na obalu uvedena, tak stanovuje na období dvou let.

Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené obvyklým užíváním, případně na další případy uvedené v § 2167 občanského zákoníku. Technicko-kvalitativní prvky RKS Porkert  jsou uvedeny na konci těchto obchodních podmínek.

 

Postup reklamace

Vyřizování reklamací kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy uvedené výše či korespondenčně prostřednictvím pošty. Informaci o vyřízení reklamace kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího, případně prostřednictvím pošty na adresu sdělenou pro tyto účely kupujícím. Kupujícímu prodávající obratem zašle informace o dalším postupu. Prodávající doporučuje zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

 

Vyřízení reklamace

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci uplatněné spotřebitelem ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávající kupujícího telefonicky či emailem.Cookies
This e-shop and partners need your consent to use individual data so that they can show you information about your interests, among other things. You will give your consent by clicking on the „I agree“ button.